1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle zajmuje się zbiorowym dostarczaniem wody – działalnością polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody siecią wodociągową, w miejscowości Szebnie oraz indywidualną sprzedażą wody z hydrantu w Jareniówce.

  2. Pobieranie, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom w miejscowości Szebnie
    Zbiorowe dostarczanie wody dla miejscowości Szebnie obejmuje pobór wody podziemnej z 3 studni głębinowych, wraz z 3 stacjami uzdatniania wody a następnie dostarczanie jej odbiorcom usług do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, m.in. Zespołu Szkół, Ochronki dla Dzieci, Domu Ludowego, Przychodni Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

  3. Indywidualna sprzedaż wody z hydrantu w Jareniówce
    Dostarczanie wody dla miejscowości Jareniówka polega na indywidualnej sprzedaży wody mieszkańcom gminy Jasło do własnych pojemników i zbiorników. Woda do hydrantu w Jareniówce zakupywana jest hurtowo w MPGK w Jaśle Sp. z o. o., ul. P. Skargi 86,  i dostarczana do punktu czerpalnego (hydrant) poprzez sieć wodociągową PE, na której zamontowany jest wodomierz główny stanowiący własność MPGK Jasło sp. z o. o. Z indywidualnie zakupywanej wody korzystają mieszkańcy Gminy, którzy mają okresowe niedobory wody w przydomowych studniach.

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet