Władzami Spółki są:

– Zgromadzenie Wspólników
– Rada Nadzorcza
– Zarząd

 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników GPK w Jaśle Sp. z o.o. pełni Wójt Gminy Jasło – Wojciech Piękoś.

 

Rada Nadzorcza powołana przez Zgromadzenie Wspólników:
– Przemysław Myśliwiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Wojciech Zając – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
– Beata Lichosik – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki:

Stanisław Gacek - Prezes Zarządu

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet